Kategorie produktów

Witamy

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy Państwa na stronach "Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Lublinie", prezentujących naszą firmę, jej rozwój oraz bieżącą działalność. Przedstawiamy tu nasze wyroby, informujemy o ich parametrach technicznych i procesie wytwarzania. Oferta Kuźni Matrycowej obejmuje bogaty asortyment odkuwek stalowych, przeznaczonych przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, a zwłaszcza dla producentów układu zawieszenia, układu kierowniczego, napędowego oraz producentów silników. Wyroby te wytwarzane są na wysokim poziomie technicznym, w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z  specyfikacją techniczną ISO/TS 16949:2009 z wyłączeniem projektowania wyrobu. Naszymi odbiorcami są w większości kontrahenci zagraniczni oraz krajowi, którym zapewniamy nowoczesne produkty, odpowiadające międzynarodowym standardom, solidność i niezawodność dostaw. Gwarantujemy spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich naszych Klientów. Pragniemy, aby współpraca z partnerami układała się pomyślnie, prowadząc do rozwoju naszych firm i coraz lepszych wyników produkcyjnych.

 

 

"KUŹNIA MATRYCOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek"

 

w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest implementacja przez KUŹNIĘ MATRYCOWĄ wyników prac B+R dotyczących opracowania technologii RBS®, których efektem będzie wprowadzenie w działalności firmy innowacji procesowej w skali międzynarodowej.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu nowej technologii możliwe będzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej związanej z ograniczeniem kosztów produkcji odkuwek oraz zwiększeniem poziomu automatyzacji produkcji odkuwek. Technologia RBS® pozwoli także na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych związanych z ograniczeniem zużycia energii w procesie produkcji odkuwek.

Wartość projektu:

29 522460,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

24 002000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

14 401200,00 PLN

 

 

"KUŹNIA MATRYCOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek przy wykorzystaniu walcarki wyposażonej w Moduł Zamiennego Walcowania (MZW)"

w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek na potrzeby branży maszynowej oraz automotive.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie innowacja technologiczna: Moduł Zamiennego Walcowania umożliwiający wykonywanie zamiennie operacji walcowania wzdłużnego oraz walcowania poprzecznego.

 

Wartość projektu:

487080,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

396000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

336600,00 PLN

 

 

 

 

Nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0028/17

Tytuł projektu: . „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii."

Przedmiotem projektu jest: realizacja inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu udoskonalenia produkcji wyrobów - odkuwek zaczepów kulowych chowanych. Wdrożenie projektu b będzie opierać się na posiadanych wynikach prac B+R (będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej) - planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wdrożenie dotyczy kodów PKD działalności: 25.50.Z.

 

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

Numer projektu: RPLU.05.01.00-06-0083/18

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego oraz przebudowę linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 i pyłu PM10 do atmosfery, wzrost zdolności wytwarzania energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Efektem działań będzie głęboka, kompleksowa termomodernizacja obiektu, przebudowa linii produkcyjnej oraz wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwie.
Planowana wartość projektu: 3 825 214,76 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 499 752,80 PLN

 

 

 


Zobacz certyfikaty, którymi może pochwalić się nasza firma!
wejdź