Firma

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy Państwa na stronach "Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Lublinie", prezentujących naszą firmę, jej rozwój oraz bieżącą działalność. Przedstawiamy tu nasze wyroby, informujemy o ich parametrach technicznych i procesie wytwarzania. Oferta Kuźni Matrycowej obejmuje bogaty asortyment odkuwek stalowych, przeznaczonych przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, a zwłaszcza dla producentów układu zawieszenia, układu kierowniczego, napędowego oraz producentów silników. Wyroby te wytwarzane są na wysokim poziomie technicznym, w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z  specyfikacją techniczną ISO/TS 16949:2009 z wyłączeniem projektowania wyrobu. Naszymi odbiorcami są w większości kontrahenci zagraniczni oraz krajowi, którym zapewniamy nowoczesne produkty, odpowiadające międzynarodowym standardom, solidność i niezawodność dostaw. Gwarantujemy spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich naszych Klientów. Pragniemy, aby współpraca z partnerami układała się pomyślnie, prowadząc do rozwoju naszych firm i coraz lepszych wyników produkcyjnych.

 

 

Nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0028/17

Tytuł projektu: . „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii."

Przedmiotem projektu jest: realizacja inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu udoskonalenia produkcji wyrobów - odkuwek zaczepów kulowych chowanych. Wdrożenie projektu b będzie opierać się na posiadanych wynikach prac B+R (będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej) - planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wdrożenie dotyczy kodów PKD działalności: 25.50.Z.

 

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

Numer projektu: RPLU.05.01.00-06-0083/18

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego oraz przebudowę linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 i pyłu PM10 do atmosfery, wzrost zdolności wytwarzania energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Efektem działań będzie głęboka, kompleksowa termomodernizacja obiektu, przebudowa linii produkcyjnej oraz wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwie.
Planowana wartość projektu: 3 825 214,76 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 499 752,80 PLN

 


Zobacz certyfikaty, którymi może pochwalić się nasza firma!
wejdź