Przetargi


01.04.2021


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

,, Stanowisko do projektowania CAD - 2 szt." zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41095


01.04.2021


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

,, Oprogramowania CAD - 2 licencje" zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41140

10.02.2021


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z
dnia 09.11.2020 na zakup: Prasy Kuźniczej

 

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma  BTC Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narutowicza 119, 97-500 Radomsko spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Prasy Kuźniczej w ramach projektu "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15973
10.02.2021


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z
dnia 16.11.2020 na zakup: Defektoskopu

 

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Casp System Sp. z o.o. ul. Puszkina 2, 43 - 603 Jaworzno spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Defektoskopu 1 szt. w ramach projektu "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17102
18.01.2021


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie ofertyna następujący przedmiot zamówienia:

,,Prasa okrojcza - 2 szt.'' zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27227
11.12.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 22.10.2020 na zakup: staloskop mobilny

 

Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Spectro Poland Sp. z o.o. ul Wiślana 28, 05-420 Józefów spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę staloskopu mobilnego w ramach projektu "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
09.12.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 20.10.2020 na zakup: urządzenia do śrutowania z taśmą stalową

 

Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. K. ul Słoneczna 19A, 55-010 Radwanice spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Urządzenia do śrutowania z taśmą stalową w ramach projektu "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
02.12.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 09.11.2020

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia na Prasę Kuźniczą

Adres:

Ponadto informujemy, że został wydłużony termin składania ofert. Informacje dotyczących zamówienia na Prasę Kuźniczą są dostępne pod adresem:

25.11.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 09.11.2020

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia na Prasę Kuźniczą

Adres:
23.11.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 16.11.2020

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek,

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia na Defektoskop

Adres:
16.11.2020


w ram?sekcja=pytania?sekcja=pytania?sekcja=pytaniaach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

"Defektoskop'' zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:


09.11.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

"Prasa Kuźnicza'' zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:


22.10.2020


w ram15973ach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Staloskop mobilny'' zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:


20.10.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Urządzenie do śrutowania z taśmą stalową '' zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:

 
14.07.2020

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+RPoddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 04.06.2020 na dostawę: twardościomierza stanowiskowego

Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma LaborTech Polska Marceli Fuczek ul. Chemików 1B lok. 516, 32-600 Oświęcim spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Twardościomierza stanowiskowego w ramach projektu "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.19.06.2020

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 04.06.2020


W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek." realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia Twardościomierza stanowiskowego.
04.06.2020


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny RozwójDziałanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+RPoddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek." realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+Rpoddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Twardościomierz stanowiskowy '' zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:29.01.2020

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego 4/2019 na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca KONSORCJUM: LIDER KONSORCJUM: BIOPOLINEX Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45 20-417 Lublin KONSORCJANT: KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ ul. Koncertowa 5A 20-843 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

08.01.2020

 

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego 2/2019 na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Modernizacja linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca RIVA SP. z o.o. ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Modernizacji linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego .

 

02.01.2020

 

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Dzialania 5,1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

WYAŚNIENE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, przekazujemy odpowiedzi na pytania potencjalnego oferenta w zakresie ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej '' w nawiązaniu do zapytania Nr 4/2019

Pytania i odpowiedzi:

1.Firma X Sp. z o.o. ma zamiar złożyć ofertę jako Konsorcjum z firmą Y jednoosobowa działalność gospodarcza. Prosimy o wskazanie w jaki sposób zawrzeć to w ofercie.

Ad.1 Sposób przygotowania oferty został określony w zapytaniu ofertowym.

2. Jak zawrzeć w formularzu ofertowym zakres prac Podwykonawcówzgodnie z paragrafem 10 umowy. Czy jest jakiś dodatkowy druk?

Ad.2 Brak wymagań w zakresie formularza (dodatkowego druku) określającego zakres prac podwykonawcom. Wymagane jest pisemne określenie zakresu prac podzlecanych.

 

23.12.2019

 

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Działania 5,1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu

„Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej '' zgodnie z zapytaniem Nr 4/2019

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.


18.12.2019

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej'' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 3/2019

 

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej", w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej" nie spełniały wymogów formalnych oraz zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a konkurs został unieważniony.

 

20.11.2019

 

 

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Dzialania 5,1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej ''

zgodnie z zapytaniem Nr 3/2019 Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.


19.11.2019

 

 

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej'' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 1/2019

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej Działania 5.1Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej", w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej" nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, aprzetarg został unieważniony.

29.10.2019

 

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

 

Dzialania 5,1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

 

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

 

realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

,, Modernizacja linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych ''

 

w ramach projektu pt.

„Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

 

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

 

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Umowa (*.pdf)

Formularz oferty (*.pdf)

Audyt energetyczny (*.pdf)

Przewidziany zakres prac {*.zip)

 

 

14.10.2019

 

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Dzialania 5,1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

WYAŚNIENE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, przekazujemy odpowiedzi na pytania potencjalnego oferenta w zakresie ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej '' w nawiązaniu do zapytania Nr 1/2019

Pytania i odpowiedzi:

1. W projekcie budowlanym w pkt. 2.1. jako ocieplenie stropu nad piwnicą przyjęto ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu grubości 11cm. Na rysunku Przekrój A-A zaznaczono wełnę mineralną 11cm jako izolację, natomiast w przedmiarze (DZ. 5 poz. 48) metodą docieplenia stropu nad piwnicą jest natrysk wełny mineralnej gr. 11cm. Proszę o ujednolicenie zapisów w dokumentacji i wskazanie jednej obowiązującej technologii wykonania docieplenia stropu nad piwnicą.

Ad.1 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Audyt energetyczny zawiera dane wiodące dla realizacji projektu.

2. W nawiązaniu do docieplenia stropu nad piwnicą- proszę o informację, czy i w jaki sposób potraktować wszelkie instalacje, których trasy przebiegają pod stropem piwnicznym, a które nie są objęte rzeczonym opracowaniem. W związku z koniecznością docieplenia stropu izolacją gr. 11cm, wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej są niezbędne do wykonania. Jako, że stan instalacji elektrycznych jest nienajlepszy, zaś część przewodów instalacji c.o. jest nieczynna uważamy, że wykonanie robót związanych z wymianą instalacji elektrycznych oraz demontaż nieczynnych przewodów instalacji sanitarnych należy skalkulować w cenie ofertowej. Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania projektu przeróbki starej instalacji elektrycznych w piwnicach w związku z koniecznością przeniesienia przewodów (ew. wymianę na nową, ze względu na zły stan istniejącej) oraz poszerzyć zakres prac o demontaż nieczynnych przewodów instalacji sanitarnych.

Ad.2 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

3. W związku z koniecznością docieplenia ścian zewnętrznych budynku, proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić zakup i montaż nowych drabin wyłazowych na dach, spełniających wymagania BHP.

Ad.3 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

4. Ze względu na konieczność demontażu istniejącej instalacji odgromowej w celu docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje w ramach zadania wykonanie nowej instalacji odgromowej. Wg nas jest to niezbędne, ze względu na rozległą korozję wżerową istniejącej instalacji oraz mocno nieestetyczny efekt końcowy umieszczenia skorodowanej instalacji na nowowykonanych elewacjach i dachu.

Ad.4 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje związane z dociepleniem stropodachu wymagane przez dokumentację projektową, mianowicie- przygotowanie podłoża przy pomocy obróbki strumieniowej (piaskowanie), gruntowanie podłoża preparatem na bazie dyspersji żywic syntetycznych z dodatkiem pisaku kwarcowego, wyrównanie ubytków podłoża i naprawienie płyt żużlobetonowych mineralną gruboziarnistą zaprawą naprawczą.

Ad.5 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

6. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje opisane w projekcie budowlanym w pkt. 6 Detale architektoniczne- barierki zewnętrzne ze szkła bezpiecznego oraz zadaszenie wejść z szyby bezpiecznej.

Ad.6 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

7. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o konieczność skucia wylewki betonowej przed wykonaniem wykopów w celu docieplenia fundamentów od strony południowo-wschodniej.

Ad.7 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

8. Proszę o informację odnośnie logo „Kuźnia Matrycowa" ukazanym na wizualizacjach elewacji południowo-zachodniej oraz północno-wschodniej- czy w kalkulację cenową Wykonawca ma wliczyć wykonanie i umieszczenie logo, a jeśli tak, to proszę o informację, w jakiej technologii należy wykonać i zamontować na elewacjach rzeczone logo.

Ad.8 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym oraz dokumentacją techniczną. 9. Proszę o informację, czy poziome paski, widniejące na wizualizacji elewacji wykonane są poprzez boniowanie, czy malowanie farbą elewacyjną. Ad.9 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 

 

30.09.2019

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Dzialania 5,1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej '' zgodnie z zapytaniem Nr 1/2019

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Umowa

Przedmiar ocieplenie budynku

Przedmiar instalacji fotowoltanicznej

Przedmiar branża sanitarna

Projekt budowlany ocieplenia budynku

Projekt budowlany - branża sanitarna

Projekt budowlany - instalacja fotowoltaiczna

Audyt Kuznia Budynek final merytoryczna


21.11.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego na dostawę "Opracowanie innowacyjnej technologii kucia z ograniczonymi stratami materiałowymi"

W ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP", Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje że, Wykonawca Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej , ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę ,,Opracowanie innowacyjnej technologii kucia z ograniczonymi stratami materiałowymi" Powyższy dostawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

 

09.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z aplikowaniem przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o,
z siedzibą przy ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin, w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: "Opracowanie innowacyjnej technologii kucia z ograniczonymi stratami materiałowymi" Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

 

2.10.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 14/2018 na dostawę: instalacja elektryczna.

 

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca Przedsiębiorstwo Techniczno Elektryczne Elgrid, ul. Głuska 112A, 20-380 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na instalację elektryczną, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

 

 

2.10.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.


Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 13/2018 na dostawę: remont posadzki.

 

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca „TERRA-MIX'' PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE S.C. B.Brzozowski, T. Denis, Z. Zarajczyk ul. Frezerów 11, 20-208 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na remont posadzki, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 


 

 

10.09.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Instalacja elektryczna '' zgodnie z zapytaniem Nr 14/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu. 

06.09.2018


Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ,,Instalacja Elektryczna'' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 12/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na instalację elektryczną, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, aprzetarg został unieważniony.

 

05.09.2018


W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Remont posadzki '' zgodnie z zapytaniem Nr 13/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.31.08.2018


Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ,,Remont Posadzki'' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 11/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na remont posadzki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, aprzetarg został unieważniony.

 


23.08.2018

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 10/2018 na dostawę narzędzi do walcarki.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca Firma Doradcza Tomasz Bańkowski, ul. Wyzwolenia 127, 20-368 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę narzędzi do walcarki, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

09.08.2018
w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 09/2018 na dostawę przenośnika taśmowego, przenośnika łańcuchowego oraz stołu obrotowego ustawczego.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, , że Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PROMAT Janusz Matysek, ul. Balladyny 18/23, 20-601 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przenośnika taśmowego, przenośnika łańcuchowego oraz stołu obrotowego ustawczego, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

09.08.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Instalacja elektryczna '' zgodnie z zapytaniem Nr 12/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.
06.08.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Remont posadzki '' zgodnie z zapytaniem Nr 11/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.
06.08.2018

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 08/2018 na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma KC 96 S.R.O. Mechurowa 658 33901 Klatovy Czechy spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

27.07.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Narzędzia do walcarki '' zgodnie z zapytaniem Nr 10/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.


20.07.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy '' zgodnie z zapytaniem Nr 09/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 


20.07.2018
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę Narzędzia do walcarki' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 06/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę narzędzia do walcarki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniała wymogów zapytania ofertowego i została odrzucone, a przetarg został unieważniony.

 

18.07.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym'' zgodnie z zapytaniem Nr 08/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu:

 

16.07.2018

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy zgodnie z zapytaniem Nr 07/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że cena ważnej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz pozostałe oferty nie spełniają wymogów zapytania ofertowego Nr 07/2018 na ,, Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy ''. W związku z powyższym oferty zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.

04.07.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2018
,,Narzędzia do walcarki ''

Informujemy że termin składania ofert w zakresie zapytania ofertowego Nr 06/2018 na ,,Narzędzia do walcarki '' wydłużono do dnia 16.07.2018.
27.06.2018


W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy ''

zgodnie z zapytaniem Nr 07/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.


26.06.2018


26.06.2018 W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Narzędzia do walcarki ''

zgodnie z zapytaniem Nr 06/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.28.05.2018

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 05/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Robot Partner sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 15.05.2018

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym w/g zapytania ofertowego nr 04/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym (ZO 04/2018), wramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" zostało unieważnione bez podania przyczyny. (punkt XIII ustęp 3 ZO 04/2018)

 


09.05.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Zrobotyzowane stanowisko do obsługi walcarki ''

zgodnie z zapytaniem Nr 05/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

24.04.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym''

zgodnie z zapytaniem Nr 04/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

 

 

09.04.2018


Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki w/g zapytania ofertowego nr 03/2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.

 

 

22.03.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: ,,Zrobotyzowane stanowisko do obsługi walcarki '' zgodnie z zapytaniem Nr 03/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Szkic poglądowy

Umowa dostarczenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.03.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 01/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o.ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ELZAMET sp. z o.o. ul. Karola Marki 2F, 41-940 Piekary Śląskie spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę nagrzewu indukcyjnego, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.03.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 02/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o.ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma SIGMA S.A., Barak 6, 21-002 Jastków spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę walcarki kuźniczej do walcowania wzdłużnego, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.02.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOYTCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018 ,,NAGRZEW INDUKCYJNY''

W związku z problemem technicznym w zakresie zamieszczenia zapytania ofertowego Nr 01/2018 na Nagrzew Indukcyjny wydłużono termin składania ofert w powyższym zakresie do dnia 01.03.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Walcarka kuźnicza do walcowania wzdłużnego'' zgonie z zapytaniem Nr 02/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe nr 02/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 07/2017

 

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma LENSO sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r 398, 61-441 Poznań spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę ramienia/skanera pomiarowego, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.01.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

Nagrzew indukcyjny'''' zgonie z zapytaniem Nr 01/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe nr 01.2018

Szkic poglądowy do zapytania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOYTCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2017

W związku z problemem technicznym w zakresie zamieszczenia zapytania ofertowego Nr 07/2017 na Ramię/Skaner Pomiarowy wydłużono termin składania ofert w powyższym zakresie do dnia 05.01.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 06/2017

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin infojmuje, że Wykonawca firma SWORD sp. z o.o. sp. k., ul. Waszyngtona 7, 81-342 Gdynia spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przecinarki tarczowej, w ramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.12.2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2017

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Ramię/skaner pomiarowy'''' zgonie z zapytaniem Nr 07/2017

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa Ramię Skaner Pomiarowy

Zapytanie ofertowe nr 07.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

 

"Przecinarka tarczowa'''' zgonie z zapytaniem Nr 06/2017

 

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 06.2017

Szkic poglądowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2017

 

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na ramię/skaner pomiarowy w/g zapytania ofertowego nr 04/2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na ramię/skaner pomiarowy zgodnie z zapytaniem nr 04/2017 ogłoszonym w dniu 24.10.2017 termin składania ofert 07.11.2017 zostało unieważnione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

09.11.2017


Informacja dotycząca konkursu ofert na przecinarkę tarczową w/g zapytania ofertowego nr 05/2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową zgodnie z zapytaniem nr 05/2017 ogłoszonym w dniu 08.11.2017 zostało anulowane.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Przecinarka tarczowa'''' zgonie z zapytaniem Nr 05/2017

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Szkic poglądowy

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 05.2017

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017

Logo

 

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową w/g zapytania ofertowego nr 03/2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową zgodnie z zapytaniem nr 03/2017 ogłoszonym w dniu 17.10.2017 termin składania ofert 26.10.2017 zostało unieważnione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2017

logo

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Ramię/skaner pomiarowy'''' zgonie z zapytaniem Nr 04/2017

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 04.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu:

"Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Przecinarka tarczowa''''

Dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania w poniższych załącznikach *.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2017

 

Informacja dotyczaca konkursu ofert na ramię/ skaner pomiarowy w/g zapytania ofertowego nr 02/2017

 

Informujemy, że przetarg na ramię/ skaner pomiarowy zapytanie nr 02/ 2017 ogłoszony w dniu 19.09.2017 termin składania ofert 30.09.2017 został unieważniony.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2017

 

Informacja dotycząca konkursu ofert na przecinarkę tarczową według zapytania ofertowego nr 01/2017

Informujemy, że przetarg na przecinarkę tarczową zapytanie nr 01/2017 ogloszony w dniu 29.08.2017, termin skladania ofert 14.09.2017 został unieważniony.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2017

 

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

 

"Ramię/skaner pomiarowy"

 

DOKUMENTY

 

zapytanie ofertowe

oświadczenie o braku powiązań osobistych

oświadczenie o spełnieniu warunków

umowa dostarczenia skanera

formularz ofertowy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

 

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

 

"Przecinarka tarczowa do cięcia stali''''

 

DOKUMENTY

 

zapytanie ofertowe

oświadczenie o braku powiązań osobistych

oświadczenie o spełnieniu warunków

umowa dostarczenia przecinarki

formularz ofertowy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zobacz certyfikaty, którymi może pochwalić się nasza firma!
wejdź