Przetargi

 

22.11.2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

 

"Przecinarka tarczowa'' zgonie z zapytaniem Nr 06/2017

 

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 06.2017

Szkic poglądowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.11.2017

 

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na ramię/skaner pomiarowy w/g zapytania ofertowego nr 04/2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na ramię/skaner pomiarowy zgodnie z zapytaniem nr 04/2017 ogłoszonym w dniu 24.10.2017 termin składania ofert 07.11.2017 zostało unieważnione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

09.11.2017


Informacja dotycząca konkursu ofert na przecinarkę tarczową w/g zapytania ofertowego nr 05/2017

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową zgodnie z zapytaniem nr 05/2017 ogłoszonym w dniu 08.11.2017 zostało anulowane.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Przecinarka tarczowa'' zgonie z zapytaniem Nr 05/2017

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Szkic poglądowy

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 05.2017

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017

Logo

 

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową w/g zapytania ofertowego nr 03/2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową zgodnie z zapytaniem nr 03/2017 ogłoszonym w dniu 17.10.2017 termin składania ofert 26.10.2017 zostało unieważnione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2017

logo

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Ramię/skaner pomiarowy'' zgonie z zapytaniem Nr 04/2017

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 04.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu:

"Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Przecinarka tarczowa''

Dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania w poniższych załącznikach *.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2017

 

Informacja dotyczaca konkursu ofert na ramię/ skaner pomiarowy w/g zapytania ofertowego nr 02/2017

 

Informujemy, że przetarg na ramię/ skaner pomiarowy zapytanie nr 02/ 2017 ogłoszony w dniu 19.09.2017 termin składania ofert 30.09.2017 został unieważniony.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2017

 

Informacja dotycząca konkursu ofert na przecinarkę tarczową według zapytania ofertowego nr 01/2017

Informujemy, że przetarg na przecinarkę tarczową zapytanie nr 01/2017 ogloszony w dniu 29.08.2017, termin skladania ofert 14.09.2017 został unieważniony.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2017

 

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

 

"Ramię/skaner pomiarowy"

 

DOKUMENTY

 

zapytanie ofertowe

oświadczenie o braku powiązań osobistych

oświadczenie o spełnieniu warunków

umowa dostarczenia skanera

formularz ofertowy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

 

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

 

"Przecinarka tarczowa do cięcia stali''

 

DOKUMENTY

 

zapytanie ofertowe

oświadczenie o braku powiązań osobistych

oświadczenie o spełnieniu warunków

umowa dostarczenia przecinarki

formularz ofertowy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zobacz certyfikaty, którymi może pochwalić się nasza firma!
wejdź