Przetargi

21.11.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego na dostawę "Opracowanie innowacyjnej technologii kucia z ograniczonymi stratami materiałowymi"

W ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP", Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje że, Wykonawca Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej , ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę ,,Opracowanie innowacyjnej technologii kucia z ograniczonymi stratami materiałowymi" Powyższy dostawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

 

09.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z aplikowaniem przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o,
z siedzibą przy ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin, w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: "Opracowanie innowacyjnej technologii kucia z ograniczonymi stratami materiałowymi" Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

 

2.10.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 14/2018 na dostawę: instalacja elektryczna.

 

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca Przedsiębiorstwo Techniczno Elektryczne Elgrid, ul. Głuska 112A, 20-380 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na instalację elektryczną, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

 

 

2.10.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.


Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 13/2018 na dostawę: remont posadzki.

 

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca „TERRA-MIX'' PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE S.C. B.Brzozowski, T. Denis, Z. Zarajczyk ul. Frezerów 11, 20-208 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na remont posadzki, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 


 

 

10.09.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Instalacja elektryczna '' zgodnie z zapytaniem Nr 14/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu. 

06.09.2018


Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ,,Instalacja Elektryczna'' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 12/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na instalację elektryczną, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, aprzetarg został unieważniony.

 

05.09.2018


W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Remont posadzki '' zgodnie z zapytaniem Nr 13/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.31.08.2018


Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ,,Remont Posadzki'' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 11/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na remont posadzki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, aprzetarg został unieważniony.

 


23.08.2018

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 10/2018 na dostawę narzędzi do walcarki.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca Firma Doradcza Tomasz Bańkowski, ul. Wyzwolenia 127, 20-368 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę narzędzi do walcarki, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

09.08.2018
w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 09/2018 na dostawę przenośnika taśmowego, przenośnika łańcuchowego oraz stołu obrotowego ustawczego.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, , że Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PROMAT Janusz Matysek, ul. Balladyny 18/23, 20-601 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przenośnika taśmowego, przenośnika łańcuchowego oraz stołu obrotowego ustawczego, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

09.08.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Instalacja elektryczna '' zgodnie z zapytaniem Nr 12/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.
06.08.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Remont posadzki '' zgodnie z zapytaniem Nr 11/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.
06.08.2018

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 08/2018 na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma KC 96 S.R.O. Mechurowa 658 33901 Klatovy Czechy spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

27.07.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Narzędzia do walcarki '' zgodnie z zapytaniem Nr 10/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.


20.07.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy '' zgodnie z zapytaniem Nr 09/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 


20.07.2018
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę Narzędzia do walcarki' zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 06/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę narzędzia do walcarki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniała wymogów zapytania ofertowego i została odrzucone, a przetarg został unieważniony.

 

18.07.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym'' zgodnie z zapytaniem Nr 08/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu:

 

16.07.2018

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy zgodnie z zapytaniem Nr 07/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że cena ważnej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz pozostałe oferty nie spełniają wymogów zapytania ofertowego Nr 07/2018 na ,, Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy ''. W związku z powyższym oferty zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.

04.07.2018
W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2018
,,Narzędzia do walcarki ''

Informujemy że termin składania ofert w zakresie zapytania ofertowego Nr 06/2018 na ,,Narzędzia do walcarki '' wydłużono do dnia 16.07.2018.
27.06.2018


W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020
w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy ''

zgodnie z zapytaniem Nr 07/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.


26.06.2018


26.06.2018 W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej
Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Narzędzia do walcarki ''

zgodnie z zapytaniem Nr 06/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.28.05.2018

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 05/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Robot Partner sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów ozłożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 15.05.2018

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym w/g zapytania ofertowego nr 04/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym (ZO 04/2018), wramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" zostało unieważnione bez podania przyczyny. (punkt XIII ustęp 3 ZO 04/2018)

 


09.05.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Zrobotyzowane stanowisko do obsługi walcarki ''

zgodnie z zapytaniem Nr 05/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

24.04.2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym''

zgodnie z zapytaniem Nr 04/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

 

 

09.04.2018


Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki w/g zapytania ofertowego nr 03/2018

 

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.

 

 

22.03.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: ,,Zrobotyzowane stanowisko do obsługi walcarki '' zgodnie z zapytaniem Nr 03/2018 Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Szkic poglądowy

Umowa dostarczenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.03.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 01/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o.ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ELZAMET sp. z o.o. ul. Karola Marki 2F, 41-940 Piekary Śląskie spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę nagrzewu indukcyjnego, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.03.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 02/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o.ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma SIGMA S.A., Barak 6, 21-002 Jastków spełnia warunki udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę walcarki kuźniczej do walcowania wzdłużnego, wramach projektu „Wdrożenie wKuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii" i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.02.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOYTCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018 ,,NAGRZEW INDUKCYJNY''

W związku z problemem technicznym w zakresie zamieszczenia zapytania ofertowego Nr 01/2018 na Nagrzew Indukcyjny wydłużono termin składania ofert w powyższym zakresie do dnia 01.03.2018. do godziny 10.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 

Dzialania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu "Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii." realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

"Walcarka kuźnicza do walcowania wzdłużnego'' zgonie z zapytaniem Nr 02/2018

Dokumentacja dotycząc postępowania w załączeniu.

 

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań


Zobacz certyfikaty, którymi może pochwalić się nasza firma!
wejdź